• Tầm nhìn: Thép Quang Thắng định hướng phát triển thành 1 công ty sản xuất Thép hình V Cho mọi công trình.
  • Sứ Mệnh: Lợi ích khách hàng là trọng tâm mọi hoạt động chiến lược của công ty.